təsdis

ə. 1) altıya çatdırma, altı etmə; altıya bölmə; 2) bir şeyi altıkünclü və ya altıdilli etmə; 3) bir qitə şeirin hər bəndinə iki beyt əlavə edib onu altımisralı formaya salma; bu formada yazılmış şeir; müsəddəs altılıq

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • SDIS — Service départemental d incendie et de secours En France, le Service départemental d incendie et de secours (ou SDIS) est l établissement public à caractère administratif doté d une assemblée délibérante gérant les sapeurs pompiers au niveau du… …   Wikipédia en Français

  • SDIS — Stockholm Diabetes Intervention Study …   Medical dictionary

  • SDIS — Switched Digital Integrated Service …   Acronyms

  • SDIS — Switched Digital Integrated Service …   Acronyms von A bis Z

  • SDIS — Service Départemental d Incendie et de Secours …   Sigles et Acronymes francais

  • SDIS — • Stockholm Diabetes Intervention Study …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • SDIS — abbr. Switched Digital Integrated Service …   United dictionary of abbreviations and acronyms

  • Service departemental d'incendie et de secours — Service départemental d incendie et de secours En France, le Service départemental d incendie et de secours (ou SDIS) est l établissement public à caractère administratif doté d une assemblée délibérante gérant les sapeurs pompiers au niveau du… …   Wikipédia en Français

  • Service départemental d'incendie et de secours — En France, le Service départemental d incendie et de secours (ou SDIS) est l établissement public à caractère administratif doté d une assemblée délibérante gérant les sapeurs pompiers au niveau du département. On désigne chaque SDIS en lui… …   Wikipédia en Français

  • Pompier en France — Véhicule d intervention des sapeurs pompiers …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.